Rekisteriseloste

 

Rekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

Laatimispäivä 04.10.2013

 

1. Rekisterinpitäjä

 

maatalouskoneet.fi
Forestpolator Oy
Viisteentie 10
69750 Sillanpää
Suomi

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

 

Matti Koskimaa
puh: +358 (0)400 895 174

 

3. Rekisterin nimi

 

Forestpolator Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 

Forestpolator Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisterinpitäjä rekisteröi Forestpolator Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Forestpolator Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

11. Tiedon korjaaminen

 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

12. Evästeet

 

Tämä sivusto  käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joihin tallennetaan tietoja verkkosivustojen kävijöistä, ja joiden avulla voidaan kehittää sivustoa. Niiden avulla esimerkiksi tiedetään, onko kävijä käynyt sivustolla ennen ja mitä sivuja hän selasi. Yritykset käyttävät evästeitä, jotta voivat tarjota käyttäjille paremmin heitä kiinnostavaa sisältöä.

 

Voit kytkeä evästeet pois käytöstä selaimestasi. Katso ohjeet selaimesi ohje-osioista tai kokeile esimerkiksi Googlessa tämän tyyppistä hakusanaa: ”explorer evästeet pois käytöstä”. Vaihda explorer-sanan tilallekäyttämäsi selaimen nimi, kuten firefox, chrome, safari tms.